IRIS Group har på vegne af Styrelsen for Forskning og Innovation gennemført en analyse, der stiller skarpt på, hvilke typer teknologiske serviceydelser de forskellige GTS-institutter udbyder og holder det op imod brugernes efterspørgsel og opfattede værdi af ydelserne. Derudover kommer analysen også med en række anbefalinger til udviklingen af GTS-nettet fremadrettet.

Analysen viser bl.a. at:

  • 69 % af de adspurgte virksomheder mener, at de har fået et udbytte af samarbejdet med GTS i form af øget produktivitet- og effektivitet.
  • GTS-nettet understøtter brugerne i hele innovationsprocessen fra forskning og udvikling til tilpasning, drift og implementering.
  • GTS-institutterne har en særlig rolle i forhold til virksomhedsbrugernes behov for tests og certificeringer af produkter.
  • GTS-nettet bidrager til, at både virksomheder og videninstitutioner indgår i længerevarende forsknings- og udviklingsprojekter
  • GTS-institutterne kan blive tydeligere til at kommunikere og forklare GTS-nettes særlige rolle og formål i forbindelse med offentligt medfinansierede forsknings- og udviklingsprojekter.
  • GTS-institutterne kan blive bedre til at indgå i internationale samarbejder med virksomheder og vidensinstitutioner om brug af testfaciliteter og adgang til excellente vidensmiljøer i udlandet.

Analysen er bl.a. baseret på en spørgeskemaundersøgelse, som cirka 2200 unikke GTS-brugere har besvaret samt knap 40 dybdegående interviews og to workshops med GTS-brugere.

Læs rapporten her.