IRIS Group har gennemført en analyse af økosystemet for jobskabelse blandt virksomheder, der arbejder med intelligente byløsninger i de 10 københavnske kommuner, som er omfattet af byklyngen LOOP City.

Analysen ser nærmere på virksomhedernes ambitioner og barrierer for vækst, styrker og svagheder ved rammebetingelser samt forslag til konkrete lokaltiltag, der kan bidrage til øget vækst og jobskabelse i målgruppen.

Læs rapport.