IRIS Group har gennemført en analyse af biotekklyngens præstationer og rammebetingelser – lige fra kommercialisering af forskning, over vækst i  unge biotekselskaber, til børsnoteringer og markedsintroduktioner af nye produkter.

I analysen holdes klyngens udvikling og vækstvilkår op mod seks førende udenlandske biotekklynger, herunder Boston, Cambridge, Paris og Stockholm.

Analysen viser bl.a., at væksten i klyngen i dag i høj grad bæres af de virksomheder, der blev etableret for 10-20 år siden, mens tilgangen og væksten i unge biotekselskaber har været beskeden i de senere år. Den viser også, at rammebetingelserne på en række områder fremstår markant bedre i de udenlandske regioner – især hvad angår adgang til risikovillig kapital og innovationsfinansiering.

Analysen er finansieret af Novo Nordisk Fonden, Region Hovedstaden, Vækstfonden, Erhvervsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation og Københavns Kommune.

Læs rapport.

Læs engelsk summary.

Læs Mandag Morgens artikel (s. 6-11).