IRIS Group har gennemført en ekstern midtvejsevaluering af virksomhedssamarbejdet i Praksis- og Innovationshuset. Datagrundlaget for evalueringen har bl.a. været spørgeskemaundersøgelser og dybdegående kvalitative interview med virksomheder og studerende, der har benyttet husets erhvervsrettede tilbud. Dertil kommer interview med en række centrale aktører og samarbejdspartnere inden for velfærdsinnovation. Hovedresultaterne fra evalueringen kan sammenfattes i følgende punkter: […]

IRIS Group har gennemført en pilotevaluering af Innovationsfondens vækstprogram InnoBooster. Evalueringen har fokus på brugernes oplevelse af programmet, og viser, at: Det er let at blive klog på InnoBooster. Næsten 70 procent af ansøgerne er enige i, at retningslinjerne fremstår klare og gennemskuelige, og mange virksomheder får god hjælp af erhvervsfremmeaktører og Innovationsfonden, når de søger. […]

IRIS Group har i samarbejde med Lauritzen Consulting kortlagt Aalborg Universitets erhvervssamarbejde i en ny analyse. Den viser, at… Læs mere…

IRIS Group har for Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) udarbejdet en analyse af vækstlaget blandt de mellemstore industrivirksomheder i Danmark. Analysen sætter fokus på de forhold, der er kritiske for, at danske industrivirksomheder kan realisere høj vækst og blive til fremtidens industrilokomotiver… Læs mere…

IRIS Group har gennemført en omfattende analyse af life science sektoren for DTU. Der er tale om den første, samlede kortlægning af sektoren samt dens vækst og udvikling. Samtidig sætter analysen spot på, hvad samspillet med universiteterne betyder for sektorens vækst og konkurrenceevne.

Analysen viser bl.a., at… Læs mere…

IRIS Group har for REG LAB udarbejdet en analyse af, hvordan vidensamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner kan øge virksomheders produktivitet og vækst. Analysen er baseret på interviews… Læs mere…

IRIS Group har for Erhvervsstyrelsen gennemført en analyse af det digitale servicelags rolle og betydning i forhold til digitaliseringen i SMV’er. Analysen viser, at Danmark har et betydningsfuldt og voksende digitalt servicelag, som i større eller mindre grad benyttes af næsten alle virksomheder.

Det digitale servicelag er generelt præget af… Læs mere…

IRIS Group har gennemført en analyse af succesfuld sektormobilitet, dvs. mobilitet af forskere mellem universiteter og det private erhvervsliv. Analysen dokumentere, at sektormobilitet er med til at styrke videnudvekslingen mellem forskningsmiljøer og virksomheder og medfører en lang række positive effekter for både forskningsmiljøer, uddannelsernes erhvervsorientering og virksomhedernes innovationsprocesser.

Analysen viser samtidig, at… Læs mere…

IRIS Group har gennemført en analyse af biotekklyngens præstationer og rammebetingelser – lige fra kommercialisering af forskning, over vækst i unge biotekselskaber, til børsnoteringer og markedsintroduktioner af nye produkter. Læs mere… Læs mere…

IRIS Group har gennemført en stor analyse af Greater Copenhagens forskningsstyrker i et investeringsfremmeperspektiv for Copenhagen Capacity samt Københavns Universitet, DTU og CBS. Analysen har identificeret 12 forskningsområder, der har et særligt stort potentiale for at kunne tiltrække udenlandske investeringer til Greater Copenhagen. Det er områder, hvor Greater Copenhagen både udviser en større forskningsmæssig gennemslagskraft […]

TEMPLATE: motion_child/archive.php