IRIS Group har på vegne af Styrelsen for Forskning og Innovation gennemført en analyse, der stiller skarpt på, hvilke typer teknologiske serviceydelser de forskellige GTS-institutter udbyder og holder det op imod brugernes efterspørgsel og opfattede værdi af ydelserne. Derudover kommer analysen også med en række anbefalinger til udviklingen af GTS-nettet fremadrettet.

Analysen viser bl.a… Læs mere…

IRIS Group har udarbejdet en analyse af, hvordan danske virksomheder inden for otte udvalgte brancher anvender den digitale megatrend Internet of Things (IoT) til at åbne op for nye forretningsmuligheder i brydningsfeltet mellem fysiske produkter og digitale services. Analysen viser, at 42 procent af virksomhederne inden for de udvalgte brancher… Læs mere…

IRIS Group har kortlagt og analyseret de danske virksomheders udfordringer og strategier ift. at sikre sig adgang til kvalificeret arbejdskraft. Analysen viser, at der hvert år er… Læs mere…

IRIS Group har opsamlet resultaterne fra de 14 projekter, som er igangsat under Sygehuspartnerskabet, og udarbejdet fem cases, som giver indsigt i nogle af de konkrete løsninger og resultater, som Sygehuspartnerskabet har skabt.

Sygehuspartnerskabet er et samarbejde mellem Markedsmodningsfonden og landets fem regioner om at fremme udviklingen af nye produkter og ydelser til sygehuse. Dette sker gennem… Læs mere…

IRIS Group har gennemført en evaluering af effekterne af de i alt 52 offentlige erhvervsPhD-projekter, som har modtaget støtte fra Innovationsfonden i perioden 2010-2014.

Evalueringen viser, at størstedelen af de offentlige værtsinstitutioner generelt er tilfredse med ordningen, og at… Læs mere…

IRIS Group har gennemført en evaluering af det forskningspolitiske initiativ UNIK (Universiteternes Investerings Kapital), som har til formål at fremme forskning i verdensklasse på de danske universiteter, herunder at styrke universiteternes autonomi, ledelseskraft og evne til at gennemføre tværdisciplinær forskning.

Evalueringen viser bl.a., at… Læs mere…

IRIS Group har gennemført en omfattende analyse af, hvordan der kan skabes øget kommerciel værdi af offentlig-privat innovation inden for sundhed og velfærd. Analysen opstiller… Læs mere…

IRIS Group har for Erhvervsstyrelsen gennemført en analyse af automatisering og digitalisering i Nordens fremstillingsindustri. Analysen er udarbejdet som led i Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd, hvor automatisering og digitalisering er udvalgt som fokusområde, der rummer potentiale for styrket fællesnordisk samarbejde.

Analysen viser, at fremstillingsindustrien fortsat har stor betydning for vækst og velstand i Norden, og… Læs mere…

IRIS Group har for LO analyseret fænomenet ”servitization” i danske produktionsvirksomheder. Servitization dækker over en global udvikling, hvor virksomheder kobler produkter og services med henblik på at øge værdien af produktet. Det sker fx gennem… Læs mere…

IRIS Group har gennemført en evaluering af projektet KOMP-AD, som har til formål at fremme digitalisering og automatisering via skræddersyede kompetenceudviklingsforløb i danske SMV’er. Forløbene er tilrettelagt og gennemført af undervisere og konsulenter fra 15 erhvervsskoler med afsæt i virksomhedernes individuelle udfordringer og behov.

Evalueringen viser, at forløbene har haft en positiv effekt – særligt på virksomhedernes produktivitet. Afgørende for et stort udbytte af forløbet er bl.a., at… Læs mere…

TEMPLATE: motion_child/archive.php