IRIS Group har for Reg Lab gennemført en større analyse af succesfulde servicevirksomheder. Analysen viser, at 500 servicevirksomheder har knækket produktivitetskoden og er lykkedes med både at skabe mange nye job og sikre høj produktivitet. Analysen stiller skarpt på, hvad der kendetegner… Læs mere…

Mange af Vejles produktionsvirksomheder er inde i omstillingsfase, hvor de arbejder med at håndtere en stigende global konkurrence og nye krav til industriel udvikling. Det kræver nye… Læs mere…

Vækstlaget i Midt- og Nordjylland består af ca. 4.000 virksomheder. Heraf er de 2.000 egentlige vækstvirksomheder og 2000 er såkaldte vækstboblere, der har potentiale og ambitioner om høj vækst. Vækstlaget har stor betydning for den regionale jobskabelse og velstandsudvikling. De seneste 3 år… Læs mere…

Markedsmodningsfonden bidrager til nye arbejdspladser samt større omsætning og eksport i en række små og mellemstore danske virksomheder. Fonden udfylder et hul i det danske erhvervs- og innovationssystem og er med til at… Læs mere…

IRIS Group har for Reg Lab udarbejdet 10 dybdegående casestudier, som har til formål at skærpe forståelsen for, hvad der karakteriserer produktionsvirksomheder i Danmark, som har succes med at skabe at vækst. Selvom disse virksomheder på en række parametre er meget forskellige, viser casestudierne, at… Læs mere…

IRIS Group har gennemført en evaluering af Væksthusene for Erhvervsstyrelsen og KL. Evalueringen dokumenterer, at Væksthusene bidrager til at øge værdiskabelsen og beskæftigelsen i de vejledte virksomheder. Men der er også rum… Læs mere…

IRIS Group har for REG LAB foretaget en større analyse af vækstlaget i dansk industri. Analysen viser, at det er muligt at knække kurven og skabe vækst i industrien. Men det kræver langt mere end blot ny teknologi og løntilbageholdenhed Læs mere…

Vækstforum Midtjylland har siden 2008 investeret i en række programmer, der skal hjælpe nye og etablerede virksomheder med at vækste. IRIS Groups evaluering af programmerne viser, at den midtjyske model for erhvervsfremme Læs mere…

IRIS Group har udviklet en ny metode til at måle klyngeinitiativers effekter på virksomhedernes kompetenceudvikling, innovation og vækst. Og til at foretage nulpunktsmålinger af klyngers resultater, konkurrenceevne og kompetencer. Læs mere…

TEMPLATE: motion_child/archive.php