IRIS Group har gennemført en analyse af erhvervslivet i Fredensborg Kommune, som ser nærmere på kommunens erhvervsstruktur og erhvervspræstationer samt brugernes udbytte af den lokale vejledning i Iværksætterhuset… Læs mere…

IRIS Group har kortlagt og analyseret de danske virksomheders udfordringer og strategier ift. at sikre sig adgang til kvalificeret arbejdskraft. Analysen viser, at der hvert år er… Læs mere…

IRIS Group har udviklet et kvartalsvist konjunkturbarometer for Business Lolland-Falster. Barometeret er baseret på kvantitative indikatorer, der måler konjunkturudviklingen i Lolland og Guldborgsund Kommuner inden for erhvervsudvikling, arbejdsmarked og bosætning.

Den seneste konjunkturmåling viser… Læs mere…

IRIS Group har gennemført en kvantitativ effektmåling af vejledningen i den lokale erhvervsservice i 31 kommuner.

Analyse viser, at… Læs mere…

IRIS Group har bistået Gribskov Kommune i arbejdet med at udarbejde en strategi for vækst og erhvervsudvikling i kommunen, som både er baseret på et solidt videngrundlag om kommunens erhvervsmæssige styrker og udfordringer og samtidig møder bred opbakning blandt lokale interessenter og politikere.

Strategien er… Læs mere…

Mange af Vejles produktionsvirksomheder er inde i omstillingsfase, hvor de arbejder med at håndtere en stigende global konkurrence og nye krav til industriel udvikling. Det kræver nye… Læs mere…

De virksomheder, der bruger den lokale og regionale erhvervsvejledning i Region Midtjylland, er generelt karakteriseret ved at have højere omsætning, større eksport og flere beskæftigede end gennemsnittet for de sammenlignelige virksomheder i regionen. Desuden er… Læs mere…

IRIS Group har gennemført en kortlægning og analyse af erhvervsfremmesystemet i de danske regioner. Undersøgelsen viser, at investeringer i erhvervsfremme skaber vækst og beskæftigelse, men … Læs mere…

IRIS Group har gennemført en kortlægning af alle erhvervsfremmeaktører i den bredere Copenhagen region, som omfatter Region Hovedstaden og Region Sjælland. Kortlægningen viser…Læs mere…

IRIS Group har gennemført en medlemsundersøgelse for foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby ifm. foreningens revision af strategi, vision og målsætninger frem mod 2020. Formålet med undersøgelsen var… Læs mere…

TEMPLATE: motion_child/archive.php