IRIS Group og Lauritzen Consulting har for Region Sjælland og Region Hovedstaden gennemført en analyse af fødevareerhvervenes behov for erhvervsfremme- og klyngeydelser. Analysen belyser bl.a. hvad nye fødevaretrends- og teknologier, fx økologi, sundhed og convenience, har af konsekvenser for fødevarebranchens forskellige branchesegmenter, samt hvilke krav det stiller til offentlige erhvervsfremmetilbud. Analysen viser bl.a. at: Primærproducenter […]

IRIS Group har i samarbejde med Lauritzen Consulting kortlagt Aalborg Universitets erhvervssamarbejde i en ny analyse. Den viser, at… Læs mere…

IRIS Group har for REG LAB udarbejdet en analyse af, hvordan vidensamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner kan øge virksomheders produktivitet og vækst. Analysen er baseret på interviews… Læs mere…

IRIS Group har gennemført en analyse af økosystemet for jobskabelse blandt virksomheder, der arbejder med intelligente byløsninger i de 10 københavnske kommuner, som er omfattet af byklyngen LOOP City. Analysen ser nærmere på… Læs mere…

IRIS Group har gennemført en analyse af biotekklyngens præstationer og rammebetingelser – lige fra kommercialisering af forskning, over vækst i unge biotekselskaber, til børsnoteringer og markedsintroduktioner af nye produkter. Læs mere… Læs mere…

IRIS Group har gennemført en stor analyse af Greater Copenhagens forskningsstyrker i et investeringsfremmeperspektiv for Copenhagen Capacity samt Københavns Universitet, DTU og CBS. Analysen har identificeret 12 forskningsområder, der har et særligt stort potentiale for at kunne tiltrække udenlandske investeringer til Greater Copenhagen. Det er områder, hvor Greater Copenhagen både udviser en større forskningsmæssig gennemslagskraft […]

IRIS Group har for Morsø Kommune og Morsø Erhvervsråd gennemført en analyse af det lokale erhvervslivs struktur, præstationer, udfordringer og behov, samt en afdækning af hvilke ønsker der er til den lokale erhvervsfremmeindsats.

Formålet med analysen er at… Læs mere…

IRIS Group har på vegne af Styrelsen for Forskning og Innovation gennemført en analyse, der stiller skarpt på, hvilke typer teknologiske serviceydelser de forskellige GTS-institutter udbyder og holder det op imod brugernes efterspørgsel og opfattede værdi af ydelserne. Derudover kommer analysen også med en række anbefalinger til udviklingen af GTS-nettet fremadrettet.

Analysen viser bl.a… Læs mere…

IRIS Group har kortlagt og analyseret de danske virksomheders udfordringer og strategier ift. at sikre sig adgang til kvalificeret arbejdskraft. Analysen viser, at der hvert år er… Læs mere…

IRIS Group har udviklet et kvartalsvist konjunkturbarometer for Business Lolland-Falster. Barometeret er baseret på kvantitative indikatorer, der måler konjunkturudviklingen i Lolland og Guldborgsund Kommuner inden for erhvervsudvikling, arbejdsmarked og bosætning.

Den seneste konjunkturmåling viser… Læs mere…

TEMPLATE: motion_child/archive.php