Vækstlaget i Midt- og Nordjylland består af ca. 4.000 virksomheder. Heraf er de 2.000 egentlige vækstvirksomheder og 2000 er såkaldte vækstboblere, der har potentiale og ambitioner om høj vækst. Vækstlaget har stor betydning for den regionale jobskabelse og velstandsudvikling. De seneste 3 år… Læs mere…

De virksomheder, der bruger den lokale og regionale erhvervsvejledning i Region Midtjylland, er generelt karakteriseret ved at have højere omsætning, større eksport og flere beskæftigede end gennemsnittet for de sammenlignelige virksomheder i regionen. Desuden er… Læs mere…

IRIS Group har gennemført en kortlægning og analyse af erhvervsfremmesystemet i de danske regioner. Undersøgelsen viser, at investeringer i erhvervsfremme skaber vækst og beskæftigelse, men … Læs mere…

IRIS Group har gennemført en kortlægning af alle erhvervsfremmeaktører i den bredere Copenhagen region, som omfatter Region Hovedstaden og Region Sjælland. Kortlægningen viser…Læs mere…

IRIS Group har gennemført en kvalitativ evaluering af værdiskabelsen i projektet Empowering Industry and Research, som er en forskningscentreret platform for erhvervsudvikling på det sundhedsteknologiske område. Evalueringen kaster bl.a. lys over… Læs mere…

IRIS Group har evalueret universiteternes videnudveksling med erhvervslivet. Det dokumenteres, at der videnudvekslingen er i klar fremgang, men også at fremgangen begrænser sig til projekter, der også har klare forskningsmæssige formål. Læs mere.

IRIS Group har for Öresundskomiteen gennemført en benchmarkanalyse af universitet-erhverv samarbejde i tre grænseregioner – Öresundsregionen, Trinationale Metropolregion OberRhein og Euregio MaasRhein. Læs mere…

Vækstforum Midtjylland etablerede i 2009 Medtech Innovation Center (MTIC). Målet var at udvikle regionens spirende sundhedsteknologiske klynge. Virksomhederne har stor gavn af MTIC. Men IRIS Groups evaluering viser…Læs mere…

IRIS Group har evalueret Vækstforum Hovedstadens indsats og resultatskabelse i perioden 2010-13. Evalueringen sætter fokus på om Vækstforums målsætninger i erhvervsudviklingsstrategien fra 2010 er realiseret eller på vej til at blive realiseret og undersøger… Læs mere…

Det kræver ikke mange højtuddannede og store udviklingsafdelinger at samarbejde med forskere! IRIS Group har evalueret programmet “Genvej til ny viden”, der kobler SMVer og forskere i fælles projekter. Projekterne tager afsæt i virksomhedernes behov, og forskerne bidrager Læs mere…

TEMPLATE: motion_child/archive.php