Cecilie er konsulent i IRIS Group og beskæftiger sig med analyser og evalueringer – især inden for områderne forsknings- og innovationspolitik, vidensamarbejde på tværs af sektorer og udvikling af forsknings- og uddannelsessystemet. Cecilie er specialiseret i en bred vifte af kvalitative metoder fra fokusgrupper og individuelle interviews til etnografiske studier af offentlig forskning.

Cecilie er cand.scient.adm fra Roskilde Universitet og har en Ph.d. i videnskabssociologi fra CBS. Frem til januar 2018 har hun været ansat på Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, hvor hun bl.a. forskede i borgere og eksperters holdninger til nye teknologier.

Kontakt Cecilie:

E: cg@irisgroup.dk