IRIS Group har gennemført en evaluering af Væksthusene for Erhvervsstyrelsen og KL. Evalueringen dokumenterer, at Væksthusene bidrager til at øge værdiskabelsen og beskæftigelsen i de vejledte virksomheder. Men der er også rum for forbedringer.  Nogle brugere oplever store effekter, mens andre får et mere begrænset udbytte af at benytte Væksthusene. Evalueringerne opstiller 10 anbefalinger til at øge udbyttet af de offentlige investeringer i Væksthusene.

Læs rapporten.