IRIS Group har gennemført en evaluering af de bevillinger, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen har allokeret til netværksorganisationen UArctic i perioden 2010-2015, som i alt 11 danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner er medlem af.

Bevillingerne er siden 2013 blevet allokeret til hhv. 1) syv projekter med fokus på uddannelse og forskning, 2) mobilitetsaktiviteter målrettet studerende og forskere på UArctics medlemsinstitutioner og 3) drift af UArctic.

Evalueringen viser bl.a., at de gennemførte projekter har resulteret i flere positive effekter for de deltagende medlemsinstitutioner, herunder hurtigere projektgennemførelse og en bredere kreds af kvalificerede deltagere i projektaktiviteterne. Men evalueringen peger også på visse udviklingspotentialer, fx for at øge additionaliteten af projektmidlerne.

Læs rapporten.