IRIS Group og Lauritzen Consulting har for Region Sjælland og Region Hovedstaden gennemført en analyse af fødevareerhvervenes behov for erhvervsfremme- og klyngeydelser.

Analysen belyser bl.a. hvad nye fødevaretrends- og teknologier, fx økologi, sundhed og convenience, har af konsekvenser for fødevarebranchens forskellige branchesegmenter, samt hvilke krav det stiller til offentlige erhvervsfremmetilbud.

Analysen viser bl.a. at:

  • Primærproducenter er udfordret af et omkostningspres på traditionelle råvarer, hvilket gør det attraktivt i stedet at producere økologiske/bæredygtige råvarer af høj kvalitet og til en høj pris. Men transitionen er ofte vanskelig og kræver ny viden og afsætningskanaler.
  • Producenter af procesudstyr udfordres af skærpede kvalitets- og sikkerhedskrav til fødevarer, der bl.a. stiller krav til udviklingen af nye forskningsbaserede kvalitetssikringssystemer til udstyret i samarbejde med universiteter.
  • Adgang til kvalificeret arbejdskraft er en udfordring i alle dele af erhvervet.

Analysen er baseret på over 50 interviews med forskellige typer fødevarevirksomheder i de to regioner.

Læs rapporten her.