I IRIS Group har vi i mange år arbejdet med innovationspolitik og analyser af, hvordan klynger, erhverv, regioner og lande performer på innovationsområdet. Vores styrke er evnen til at kombinere kvantitative og kvalitative data til en solid analyse af fx en regions styrker, potentialer og svagheder på innovationsområdet. Samtidig har vi specialiseret os i at kortlægge virksomheders behov og udfordringer på innovationsområdet – og i at designe idéer og forslag til nye indsatser.

Vi har stor analytisk erfaring på centrale områder som forskningsbaseret innovation, brugerdreven innovation, klyngeudvikling og SMVers innovationsevne. Endvidere har vi udviklet værktøjer til at benchmarke regioners og landes rammebetingelser for innovation. Og til at måle effekterne af både nationale og regionale initiativer på innovationsområdet.

Herudover har vi specialistviden inden for forsknings- og innovationssamarbejde mellem videninstitutioner og erhvervsliv. På dette område har vi gennemført en lang række evalueringer og analyser – bl.a. en landsdækkende evaluering af samspillet mellem universiteter og erhvervsliv (2014) samt en række internationale analyser mhp. at afdække god praksis i forskellige lande og regioner. Vi har også evalueret flere regionale tiltag med fokus på både universiteters, hospitalers og erhvervsskolers samarbejde med danske virksomheder.