Iværksættere er vigtige for at skabe innovation og vækst i erhvervslivet. De udvikler nye produkter og teknologier, udfordrer eksisterende virksomheder og skaber nye jobs.

IRIS Group har gennemført en lang række analyser af, hvordan de nationale og lokale rammebetingelser for iværksætteri kan styrkes. De spænder vidt fra iværksætteri i folkeskolen, over adgang til rådgivning og kapital, til at styrke rammerne for spin outs fra den offentlige forskning. Vi har hjulpet en række kommuner og regioner med at styrke iværksætterindsatsen – både når det gælder bredden og eliten.

Vi er også bredt orienteret om international god praksis i førende iværksætterregioner. Vi har gennemført en række analyser og casestudier i Europa og USA med fokus på, hvad der skal til for at udvikle stærke økosystemer for iværksætteri.

Vækstvirksomheder er vigtige for den samlede vækst og produktivitet – både regionalt og nationalt. Vi har gennemført en lang række analyser af, hvad der karakteriserer vækstvirksomheder, og hvordan erhvervspolitikken kan bidrage til at skabe flere vækstvirksomheder. Vi har fx identificeret fælles træk i forretningsmodellerne i såvel succesfulde industrivirksomheder som succesfulde servicevirksomheder. Samtidig har vi gennemført den hidtil største analyse i Danmark af vækstvirksomheder.