Lokal erhvervsfremme har fået en stigende økonomisk og politisk betydning i de fleste kommuner gennem de senere år. IRIS Group har i den forbindelse bistået en lang række kommuner med at udvikle stærkere lokale erhvervsstrategier samt at udvikle et faktabaseret videngrundlag for erhvervspolitikken. Det gør vi bl.a. gennem:

  • Kortlægning af lokale erhvervsstrukturer, styrkepositioner og værdikæder.
  • Udvikling af indikatorer for erhvervspræstationer vis-a-vis andre kommuner.
  • Benchmarking af indsats, resultater og effekter på tværs af kommuner.
  • Kortlægning af lokale potentialer og erhvervspolitiske behov – med udgangspunkt i kvalitative analyser af virksomheders og iværksætteres udfordringer, ønsker og behov.
  • Inspirationsoplæg og foredrag om lokal erhvervspolitik og strategier for at styrke de lokale rammevilkår.
  • Facilitering af strategiprocesser med bred involvering lokale interessenter og politikere.
  • Rådgivning og sparring om fx tilrettelæggelse og koordinering af den lokale indsats, så der sikres synergi og klare snitflader til andre erhvervsfremmeaktører.

Vi har i samarbejde med seks kommuner udviklet konceptet ”Erhvervsfremme under lup – fakta, resultater og benchmarking”. Konceptet omfatter en ny og fælles metode til at opgøre resultater og effekter i den lokale erhvervsservice – og til at sammenligne kommunens indsats, resultater og erhvervspræstationer med andre kommuner.

Læs mere om konceptet her.

Derudover har vi samarbejdet med flere kommuner om at udvikle erhvervsstrategier og koncepter for årlige og kvartalsvise opgørelser af, hvordan de de præsterer på en række parametre for erhvervsliv, vækst og økonomi. De løbende opgørelser giver kommunerne et opdateret grundlag om erhvervsmæssige styrker og potentialer – og er dermed et vigtigt redskab til at understøtte og tilpasse kommunale udviklingsstrategier og visioner.

Læs mere om erhvervsstrategier og opgørelser her.