Regionerne spiller en fremtrædende rolle i forhold til at skabe gode rammer for virksomheders innovation og konkurrencekraft.

I IRIS Group har vi stor erfaring med at evaluere regionale erhvervsfremmeinitiativer og med at skabe et stærkt videngrundlag for regionernes erhvervs- og udviklingsstrategier.

Vi har evalueret en lang række konkrete projekter og programmer. Samtidig har vi lavet dybdegående analyser af bl.a. vækstvirksomheder og regionale klynger, der har dannet afsæt for nye erhvervspolitiske initiativer på det regionale niveau.

Vi har specialiseret os – gennem en kombination af kvantitative og kvalitative analyser – i at afdække, hvad virksomheder, brancher og regionale klynger konkurrerer på, hvor de centrale vækstudfordringer ligger – samt hvordan regioner, subregioner og business regions bedst kan stimulere vækst og erhvervsudvikling. Det gælder både inden for traditionelle erhverv og nye, spirende klynger.

Herudover har vi stor erfaring i international benchmarking som værktøj til at skabe inspiration til regionale erhvervsstrategier og indsatser.