IRIS Group har for Reg Lab udarbejdet 10 dybdegående casestudier, som har til formål at skærpe forståelsen for, hvad der karakteriserer  produktionsvirksomheder i Danmark, som har succes med at skabe at vækst. Selvom disse virksomheder på en række parametre er meget forskellige, viser casestudierne, at de har en række fællestræk, herunder:

  • Deres forretningsmodeller er meget ens ift. bl.a. viden og services – og giver dermed et billede af de egenskaber, som gør industrivirksomheder særligt konkurrencedygtige
  • De investerer markant i teknologi og udvikling i Danmark
  • De ser væsentlige fordele ved at investere i Danmark på trods af de store omkostninger forbundet hermed
  • De har et fælles ønske om at sprede budskabet om, at det både er vigtigt og økonomisk bæredygtigt at invstere i produktion i Danmark. 

Læs rapporten på Reg Labs hjemmeside.