IRIS Group har udviklet et kvartalsvist konjunkturbarometer for Business Lolland-Falster. Barometeret er baseret på kvantitative indikatorer, der måler konjunkturudviklingen i Lolland og Guldborgsund Kommuner inden for erhvervsudvikling, arbejdsmarked og bosætning.

Den seneste konjunkturmåling viser en overvejende positiv konjunkturudvikling i Lolland og Guldborgsund Kommuner. I forhold til samme kvartal sidste år viser tallene eksempelvis, at; antallet af CVR-registrering er steget med 17 procent i Guldborgsund; ledigheden i Lolland er faldet 1,1 procentpoint; antallet af personer, der er startet i nyt job i Guldborgsund, er steget med 12 procent; kvadratmeterprisen på solgte boliger er steget med 18 procent i Lolland.

Næste kvartalsrapport i serien publiceres i juni. De kvartalsvise målinger suppleres af en årlig opgørelse af indikatorer for udviklingen en strukturelle forhold.

Læs rapporten her.