IRIS Group har gennemført en kortlægning og analyse af erhvervsfremmesystemet i de danske regioner. Undersøgelsen viser, at investeringer i erhvervsfremme skaber vækst og beskæftigelse, men at det fulde potentiale af investeringerne ikke realiseres. Dette hænger både sammen med udfordringer inden for og på tværs af regionerne samt erhvervsfremmesystemets mange operatører og midlertidige projektaktiviteter. Der er derfor behov for en endnu stærkere koordination, som kan styrke overskuelighed, henvisningspraksis og indbyrdes samarbejde og samtidig nedbringe overlap i det samlede erhvervsfremmesystem.

Undersøgelsen er udarbejdet for Kommunernes Landsforening og ligger i forlængelse af IRIS Groups tidligere kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen regionen.

Læs hovedrapport.

Læs bilagsrapport.