IRIS Group har gennemført en kvantitativ effektmåling af vejledningen i den lokale erhvervsservice i 31 kommuner.

Analysen viser, at iværksættere, der modtager vejledning i den lokale erhvervsservice, får en bedre start og vokser hurtigere end virksomheder, der ikke har benyttet den lokale erhvervsservice. Tilsvarende dokumenterer analysen en mervækst i antal årsværk blandt etablerede virksomheder, der er blevet vejledt i den lokale erhvervsservice.

En beregning af den samlede jobeffekt viser, at der over to år skabes ca. 20 nye jobs i den private sektor pr. årsværk, som kommunerne bruger på erhvervsservice.

Læs sammenfatningen af resultaterne.

Læs om beregningen.