Anders er chefkonsulent i IRIS Group og har siden 2007 arbejdet som konsulent for den offentlige sektor med fokus på det erhvervs- og vækstpolitiske område. Anders har gennemført en lang række analyser og evalueringer af danske erhvervs- og vækstfremmeinitiativer både på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Anders har særlig dyb indsigt i offentlige-private innovations- og markedsmodningsinitiativer samt stor erfaring med at gennemføre effektanalyser af forskellige typer af erhvervsfremmeinitiativer. Derudover har Anders også arbejdet indgående med diverse nationale initiativer og metoder inden for regulering og lettelse af erhvervslivets administrative byrder.

Ud over en dyb sektorindsigt har Anders således også stor rutine i at styre og gennemføre komplekse analyser og projekter.

Anders er uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet i 2007 og har tidligere arbejdet hos bl.a. Deloitte Consulting og Implement Consulting Group.