Anders Asboe Christensen er underdirektør i IRIS Group. Anders har mere end ti års erfaring i at arbejde som konsulent for lokale, regionale og statslige myndigheder med fokus på de erhvervs-, innovations- og forskningspolitiske områder, som han har et dybdegående indblik i. Anders har stor erfaring med at gennemføre analyser og evalueringer samt levere sparring og rådgivning på højt niveau inden for de tre områder. Anders har endvidere ledet en lang række forskellige kortlægnings- og udviklingsopgaver, og han har stærke kompetencer inden for både kvantitative og kvalitative metoder. Anders er uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet i 2007.