Anders er chefkonsulent i IRIS Group og beskæftiger sig især med analyse og evaluering inden for områderne forsknings- og innovationspolitik, vidensamarbejde og iværksætteri i uddannelsessystemet.

Anders er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 2010. Han har frem til marts 2014 været ansat i Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor han blandt andet har arbejdet med Innovationsstrategien, entrepreneurship i de videregående uddannelser, innovation og erhvervssamarbejde på professionshøjskoler samt rammer for teknologioverførsel og kommercialisering af forskning.