Frederik er konsulent i IRIS Group og har erfaring med innovations- og forskningspolitik samt god indsigt i samarbejder mellem videninstitutioner og erhvervsliv. Frederik har spidskompetencer inden for research og kvantitative metoder, men i det analytiske arbejde kombinerer Frederik ofte kvantitative og kvalitative tilgange for at opnå dybere indsigt i problemfeltet.

Frederik er uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet i 2015. Frederik var frem til oktober 2016 ansat som direktionsassistent i Innovationsfonden og har tidligere været studentermedhjælper i Styrelsen for Forskning og Innovation.