IRIS Group har gennemført en analyse af succesfuld sektormobilitet, dvs. mobilitet af forskere mellem universiteter og det private erhvervsliv. Analysen dokumentere, at sektormobilitet er med til at styrke videnudvekslingen mellem forskningsmiljøer og virksomheder og medfører en lang række positive effekter for både forskningsmiljøer, uddannelsernes erhvervsorientering og virksomhedernes innovationsprocesser.

Analysen viser samtidig, at succesfuld sektormobilitet ofte hviler på en række afgørende drivkræfter, fx en stærk erhvervsorienteret kultur i forskningsmiljøerne, særlige miljøer for erhvervs-forskersamarbejde og langvarige, tillidsbaserede relationer til industrivirksomheder. Resultaterne beror på tre danske og fire udenlandske casestudier, herunder af ETH Zurich og EPFL i Schweiz samt Karlsruhe Institute of Technology i Tyskland.

Analysen er udarbejdet for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.

Læs hovedrapporten her.

Læs caserapporten her.

Eller læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.