”Erhvervsfremme under lup” er en ny publikation målrettet de enkelte kommuner, der kortlægger aktiviteter, resultater, effekter og behov i den lokale erhvervsfremmeindsats. Gennem et unikt datagrundlag kan kommunen på en lang række indikatorer sammenligne sig med andre kommuner.

Du kan læse om konceptet og de publikationer, som IRIS Group foreløbigt har udarbejdet, ved at klikke på nedenstående links.

Erhvervsfremme under lup – læs mere om konceptet

Lolland-Gulborgsund

Holbæk

Aalborg

Randers

Køge

Favrskov

Roskilde