Vejen til en styrket produktivitet i servicesektoren går via dyb kundeforståelse, modulariserede ydelser, innovativ teknologianvendelse og løbende kompetenceudvikling.

IRIS Group har for Reg Lab gennemført en større analyse af succesfulde servicevirksomheder. Analysen viser, at 500 servicevirksomheder har knækket produktivitetskoden og er lykkedes med både at skabe mange nye job og sikre høj produktivitet. Analysen stiller skarpt på, hvad der kendetegner disse ca. 4 procent af særligt succesfulde servicevirksomheder. Analysen viser, at de succesfulde servicevirksomheder deler en række fælles karakteristika. De  satser bl.a. på en systematisk afkodning af kundernes behov og på modularisering af virksomhedernes ydelser. De succesfulde virksomheder investerer massivt i innovativ teknologianvendelse og i løbende kompetenceudvikling inden for virksomhedens servicekoncept. Analysen peger på, at der er et stort samfundsøkonomisk potentiale i at få flere servicevirksomheder til at følge denne opskrift på succes, men det kræver en bredspektret indsats, som løfter den erhvervspolitiske ramme inden for ti centrale områder.

Læs rapporten på Reg Labs hjemmeside.