I Danmark iværksættes der hvert år mange initiativer, der skal stimulere innovation og vækst i virksomhederne. Men hvad er egentlig virksomhedernes behov og udfordringer? Får vi nok for de penge, som investeres? Rammer initiativerne plet i en verden præget af stigende krav til innovation og globale markedsstrategier? Hvad kan gøres for at styrke indsatsen? Og hvilke strategier kan en kommune, en region og statslige myndigheder arbejde med?

I IRIS Group har vi specialiseret os i at finde svarene på disse spørgsmål. Dels gennem vores store viden på det erhvervs- og innovationspolitiske område. Dels gennem brug af en lang række kvalitative og kvantitative metoder, som vi ofte kombinerer.

Vi har også specialiseret os i at afdække trends i erhvervslivet, og hvad trends og nye konkurrenceforhold betyder for virksomhederne og erhvervspolitikken.

Endelig har vi fokus på videnproduktionen i Danmark, herunder effektvurderinger af forskningsinitiativer og hvordan den erhvervsmæssige udnyttelse af forskningen kan styrkes.

Vi er et analysehus, der hjælper vores kunder med strategiudvikling, effektvurderinger, udvikling af videngrundlag for erhvervspolitiske indsatser samt evaluering.

Du kan læse mere om vores fire forretningsområder og finde udvalgte rapporter i menuerne til venstre.