Evaluering af Vækstforum Hovedstadens virke 2010-13

Opsummering

IRIS Group har evalueret Vækstforum Hovedstadens indsats og resultatskabelse i perioden 2010-13. Evalueringen sætter fokus på, om Vækstforums målsætninger i erhvervsudviklingsstrategien fra 2010 er realiseret eller på vej til at blive realiseret, og undersøger, hvilken effekt Vækstforums arbejde har haft på målopfyldelsen.
Evalueringen stiller også skarpt på Vækstforums arbejdsform og rummer konkrete forslag til styrkelse af det kommende Vækstforums arbejde fremadrettet.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os