Arbejdskraft og kompetencer

Vi leverer dybdegående analyser af fremtidens arbejdskraftsbehov og virksomheders kompetencebehov. Vi har indgående erfaring med at kombinere registerbaserede dataanalyser og kvalitative interviews til at afdække nye trends og give pejling på fremtidige kompetencebehov.

Vi hjælper typisk vores kunder med:

  • Analyse af fremtidens arbejdskraftbehov og potentielle mismatch-udfordringer på arbejdsmarkedet.
  • Afdækning af nye kompetencebehov fx som følge af grøn og cirkulær omstilling eller udbredelse af ny teknologi.
  • Kortlægning af behovet for  nye typer af uddannelses- og efteruddannelsestilbud og god praksis i forhold til uddannelsesdesign.

Publikationer inden for: Arbejdskraft og kompetencer

Se flere af vores publikationer