Forskningspolitik

Vi er eksperter i analyser af forskningsmæssige styrkepositioner og centrale rammevilkår, der er afgørende for at udvikle og fastholde høj forskningsmæssig kvalitet. Vi har stor ekspertise i bibliometriske analyser og foretager internationale sammenligninger af forskningsmæssige styrkepositioner og evalueringer af forskningspolitiske rammevilkår med afsæt i international praksis.

Vi hjælper typisk vores kunder med:

  • Bibliometriske analyser af forskningsmæssige styrkepositioner.
  • Internationale komparative analyser af forskningspolitiske rammevilkår og virkemidler.
  • Evalueringer af forskningspolitiske programmer og virkemidler.

Publikationer inden for: Forskningspolitik

Se flere af vores publikationer