Innovation og iværksætteri

Vi er eksperter i analyser af innovation og iværksætteri. Vi er bl.a. specialiseret i forskningsbaseret iværksætteri og samarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder. Vi har dyb indsigt i perspektiver og barrierer for vidensamarbejde og de virkemidler, der kan fremme entrepreneurship og et effektivt vidensamspil.​

Vi gennemfører bl.a. analyser af universiteter, hospitaler, erhvervsakademier samt profession- og erhvervsskolers samarbejde med danske virksomheder og den samfundsmæssige impact heraf.​

Vi hjælper typisk vores kunder med:​

  • Analyser af relevante virkemidler til fremme af vidensamarbejde.​
  • Analyser af god praksis for kommercialisering af forskning.​
  • Evalueringer og impactanalyser af vidensamarbejde og iværksætteri.

Publikationer inden for: Innovation og iværksætteri

Se flere af vores publikationer