Innovation og vidensamarbejde

Vi er eksperter i analyser af innovationssamarbejde mellem videninstitutioner og virksomheder. Vi har dyb indsigt i perspektiver og barrierer for vidensamarbejde, og vi er eksperter i at forstå de virkemidler, som kan anvendes til at fremme et effektivt samspil. Vi gennemfører bl.a. internationale analyser af god praksis, analyser af iværksættergruppers samfundsøkonomiske impact, og vi har indgående erfaring med analyser af både universiteters, hospitalers, erhvervsakademiers samt profession- og erhvervsskolers samarbejde med danske virksomheder.

Vi hjælper typisk vores kunder med:

  • Analyser af relevante virkemidler til fremme af vidensamarbejde.
  • Analyser af god praksis for kommercialisering af forskning.
  • Evalueringer og impactanalyser af iværksætteri.

Publikationer inden for: Innovation og vidensamarbejde

Se flere af vores publikationer