Lokal erhvervsfremme under corona-krisen

IRIS Group inviterer alle kommuner til at deltage i nyt projekt, der skal analysere konsekvenserne af corona-krisen lokalt og føre til idékataloger skræddersyet til hver kommune med indsatser, der sikrer hurtigere genopretning. Projektet skal samtidig sikre videndeling og erfaringsudveksling på tværs af kommuner og input fra eksperter med stor indsigt i de erhverv, der har stor betydning lokalt.

Aalborg, Aarhus, Roskilde og Køge Kommune har allerede sagt ja, og en række andre kommuner har tilkendegivet deres interesse.

Læs mere om projektet her.

Kontakt: Jens Bjerg på jb@irisgroup.dk

Læs mere om projektet her.

Andre publikationer relateret til Lokal erhvervsfremme under corona-krisen

Se flere af vores publikationer