IRIS Groups konsulenter er blandt andet uddannet i økonomi, statskundskab og sociologi. Her finder du en kort beskrivelse og kontaktoplysninger for hver medarbejder.

Stærke kompetencer og stort engagement

Medarbejdere

Jens Nyholm

PARTNER & DIREKTØR

Jens er en erfaren projektleder, en skarp analytiker og en scenevant kommunikator og foredragsholder.

Jens har ledet en lang række analyser inden for bl.a. innovation, vidensamarbejde, life science, klyngeudvikling, iværksætteri, regional udvikling og lokal erhvervsfremme. Jens er specialist inden for både kvantitative og kvalitative metoder. Herudover har Jens dyb erfaring med rådgivning inden for erhvervs- og innovationspolitik samt med at interviewe virksomheder, universiteter, myndigheder mv. på topledelsesniveau.

Jens er cand. polit fra Københavns Universitet.

Jens Bjerg

PARTNER & DIREKTØR

Jens er en erfaren projektleder, en skarp analytiker og en god formidler.

Jens er ekspert i sektoranalyser, forskningsanalyser samt analyser af nye trends og teknologier og deres betydning for vigtige dele af dansk erhvervsliv.  Jens er vant til at levere rådgivning på topniveau til krævende kunder inden for alle dele af det erhvervs- og innovationspolitiske område.

Jens er cand. polit fra Københavns Universitet.

Anders Asboe Christensen

UNDERDIREKTØR

Anders har solid erfaring i at gennemføre analyser og evalueringer inden for det erhvervs- og innovationspolitiske område, som kombinerer kvantitativ og kvalitativ data.

Anders har i mange år fungeret som projektleder og rådgiver for både kommuner, vidensinstitutioner, regioner samt statslige myndigheder og organisationer.

Anders er cand.scient.pol fra Københavns Universitet.

Benedikte Bjerge

Seniorøkonom

Benedikte har et indgående kendskab og mange års erfaring med brug af kvantitative analysemetoder samt indsamling, bearbejdning og præsentation af data.

Benedikte beskæftiger sig hovedsagligt med dybdegående analyseopgaver – herunder evalueringer og effektanalyser baseret på bl.a. dansk registerdata og survey data.

Benedikte er cand.polit og Ph.d. i økonomi fra Københavns Universitet.

Frederik Gaardboe

SENIORKONSULENT

Frederik er specialist i innovations-, erhvervs- og forskningspolitik og arbejder både med kvantitative og kvalitative analysemetoder.

Frederik beskæftiger sig med analyser af vidensamarbejde, bibliometri  samt evalueringer og impactmålinger af innovationsprogrammer og erhvervsfremmeordninger.

Frederik er cand.scient.pol fra Københavns Universitet.

Helle Maiken Fischer

KONSULENT

Helle er specialist i erhvervs- og forskningspolitik samt kvalitative analysemetoder.

Helle arbejder med analyser og evalueringer af videns- og udviklingssamarbejde mellem videninstitutioner og erhvervsliv, herunder vækstpotentialer- og barrierer blandt SMV’er.

Helle er cand.scient.soc. fra Københavns Universitet.

David Boysen Jensen

KONSULENT

David har stor erfaring inden for det innovations-, erhvervs- og forskningspolitiske område.

David arbejder med kvantitative og kvalitative analyser af erhvervslivets forsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder analyser af erhvervslivets samspil med offentlige videninstitutioner, innovations- og erhvervsfremmeordninger.

David er cand.polit fra Københavns Universitet.

Christian Nøhr Demant

KONSULENT

Christian arbejder med organisations-, sektor- og strategianalyser, som udarbejdes på baggrund af både kvalitative og kvantitative analysemetoder.

Christian beskæftiger sig bl.a. med udvikling af statslige og kommunale vækstbetingelser, forskningsprogrammer og evalueringsmetoder.

Christian er cand.scient.pol fra Københavns Universitet.

Sigurd Gylstorff

KONSULENT

Sigurd har stor erfaring inden for det forsknings- og innovationspolitiske område.

Sigurd arbejder med kvantitative metoder, registerbaserede analyser samt bibliometriske analyser og evalueringer af forskning samt forsknings- og innovationsaktive virksomheder.

Sigurd er cand.scient.pol fra Aarhus Universitet.

Karoline Helmark

JUNIORKONSULENT

Karoline er juniorkonsulent og arbejder primært med dataindsamling, kvantitative og økonometriske analyseopgaver og præsentationer.

Karoline læser statskundskab på Københavns Universitet.

  • Mobil

Henriette Diernisse

JUNIORKONSULENT

Henriette Diernisse er juniorkonsulent og arbejder primært med dataindsamling, register- og spørgeskemaanalyser, kvalitative analyseopgaver og præsentationer.

Henriette læser statskundskab på Københavns Universitet.

Vil du være en del af holdet?

Vi er altid interesserede i at høre fra spændende profiler, der deler vores engagement i den vækstspolitiske dagsorden og mestrer metodisk håndværk til markedets bedste analyser.

Læs om din karriere