IRIS Groups konsulenter er blandt andet uddannet i økonomi, statskundskab og sociologi. Her finder du en kort beskrivelse og kontaktoplysninger for hver medarbejder.

Stærke kompetencer og stort engagement

Medarbejdere

Jens Nyholm

PARTNER & DIREKTØR

Jens er en erfaren projektleder, en skarp analytiker og en scenevant kommunikator og foredragsholder.

Jens har ledet en lang række analyser inden for bl.a. innovation, vidensamarbejde, life science, klyngeudvikling, iværksætteri, regional udvikling og lokal erhvervsfremme. Jens er specialist inden for både kvantitative og kvalitative metoder. Herudover har Jens dyb erfaring med rådgivning inden for erhvervs- og innovationspolitik samt med at interviewe virksomheder, universiteter, myndigheder mv. på topledelsesniveau.

Jens er cand.polit. fra Københavns Universitet.

Jens Bjerg

PARTNER & DIREKTØR

Jens er en erfaren projektleder, en skarp analytiker og en god formidler.

Jens er ekspert i sektoranalyser, forskningsanalyser samt analyser af nye trends og teknologier og deres betydning for vigtige dele af dansk erhvervsliv.  Jens er vant til at levere rådgivning på topniveau til krævende kunder inden for alle dele af det erhvervs- og innovationspolitiske område.

Jens er cand.polit. fra Københavns Universitet.

Anders Asboe Christensen

UNDERDIREKTØR

Anders har solid erfaring i at gennemføre analyser og evalueringer inden for det erhvervs- og innovationspolitiske område, som kombinerer kvantitativ og kvalitativ data.

Anders har i mange år fungeret som projektleder og rådgiver for både kommuner, vidensinstitutioner, regioner samt statslige myndigheder og organisationer.

Anders er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet.

Frederik Gaardboe

Chefkonsulent

Frederik er specialist i innovations-, erhvervs- og forskningspolitik og arbejder både med kvantitative og kvalitative analysemetoder.

Frederik beskæftiger sig med analyser af iværksætteri, vidensamarbejde, økosystemer og teknologiudvikling – særligt inden for life science og cleantech – samt evalueringer og impactmålinger af forskningsprogrammer og innovations- og erhvervsfremmeordninger.

Frederik er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet.

Helle Maiken Fischer

Seniorkonsulent

Helle er specialist i erhvervs- og forskningspolitik samt kvalitative analysemetoder.

Helle arbejder med analyser og evalueringer af videns- og udviklingssamarbejde mellem videninstitutioner og erhvervsliv, herunder vækstpotentialer- og barrierer blandt SMV’er.

Helle er cand.scient.soc. fra Københavns Universitet.

David Boysen Jensen

Seniorøkonom

David har stor erfaring inden for det innovations-, erhvervs- og forskningspolitiske område.

David arbejder med kvantitative og kvalitative analyser af erhvervslivets forsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder analyser af erhvervslivets samspil med offentlige videninstitutioner, innovations- og erhvervsfremmeordninger.

David er cand.polit. fra Københavns Universitet.

Christian Nøhr Demant

Seniorkonsulent

Christian er specialist inden for organisations-, sektor- og strategianalyser, som udarbejdes på baggrund af både kvalitative og kvantitative analysemetoder.

Christian beskæftiger sig bl.a. med udvikling af statslige og kommunale vækstbetingelser, forskningsprogrammer og evalueringsmetoder.

Christian er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet.

Sigurd Gylstorff

Seniorkonsulent

Sigurd har stor erfaring inden for det forsknings- og innovationspolitiske område.

Sigurd arbejder med kvantitative metoder, registerbaserede analyser samt bibliometriske analyser og evalueringer af forskning samt forsknings- og innovationsaktive virksomheder.

Sigurd er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.

Stephanie Korsholm Fox (barsel)

Office Manager

Som Office Manager favner Stephanies rolle i virksomheden bredt. Udover at varetage administrative opgaver og holde styr på kontoret, er det Stephanie, der redigerer og læser korrektur på vores rapporter, oversætter tekster til engelsk, laver Linkedin-opslag mm.

Fra sin tid i forlagsbranchen har Stephanie stor erfaring med professionel tekstredigering, korrektur og artikelproduktion.

Stephanie er uddannet journalist fra Syddansk Universitet.

  • Mobil

Cecilie Van

Praktikant

Cecilie er praktikant og arbejder primært med dataindsamling samt analysearbejde indenfor det kvantitative samt kvalitative område.

Som led i sin kandidatuddannelse, tager Cecilie et halvt års praktik hos IRIS Group for at benytte sin politologiske viden i praksis samt videreudvikle sin interesse indenfor erhvervs- og innovationsområdet, som hun har tilegnet sig igennem sit studiejob ved The Kitchen – Erhverv & Innovation, Aarhus Universitet.

Cecilie er BA i Statskundskab fra Aarhus Universitet og er i gang med kandidatuddannelsen samme sted.

William Neerup Nielsen

Juniorkonsulent

William er juniorkonsulent og arbejder primært med dataindsamling, spørgeskemaanalyser og kvantitative analyser.

William læser økonomi på Københavns Universitet.

Julie Rath

Juniorkonsulent

Julie er juniorkonsulent og arbejder primært med dataindsamling, spørgeskemaanalyser og kvantitative samt kvalitative analyser.

Julie læser BA i International Business and Politics på Copenhagen Business School.

Vil du være en del af holdet?

Vi er altid interesserede i at høre fra spændende profiler, der deler vores engagement i den vækstspolitiske dagsorden og mestrer metodisk håndværk til markedets bedste analyser.

Læs om din karriere