Medical Cannabis in Denmark

Opsummering

På vegne af Odense Kommune (Invest in Odense) og brancheorganisationen Medicinsk Cannabis Industri har IRIS Group gennemført en analyse af den danske medicinske cannabisindustri. Analysen har kortlagt branchens nuværende økonomiske betydning og fremtidige vækstpotentialer samt tegnet et billede af økosystemet og styrkepositioner i Danmark for medicinsk cannabis.

Analysen er bl.a. baseret på omfattende desk research, kvalitative interview med forskellige aktører i økosystemet og en survey blandt alle de virksomheder, der arbejdet med medicinsk cannabis i Danmark.

Følgende resultater kan fremhæves:

  • Den danske branche er stadig relativt ung og består af mange nystartede og små virksomheder samt et par enkelte større producenter.
  • I 2021 var der 286 fuldtidsbeskæftigede i branchen, hvilket svarer til en stigning på 88 pct. siden 2019, hvor branchen kun beskæftigede 152 årsværk. Langt størstedelen arbejder i de store virksomheder, som primært er lokaliseret på Fyn.
  • Den danske branche dækker hele værdikæden for medicinsk cannabis og udspringer bl.a. af en række unikke danske styrkepositioner inden for gartneri og life science.
  • Gennem de seneste par år har virksomhederne i branchen tiltrukket betydelige eksterne investeringer.
  • Der er store forventning til branchens vækst i de kommende år, da den globale efterspørgsel forventes at stige kraftigt i takt med, at der udvikles nye produkter og frembringes mere videnskabelig evidens for effekterne af medicinsk cannabis.
  • Der dog stadig vækstbarrierer og udfordringer for branchen. Det knytter sig bl.a. til, om det lykkedes at frembringe solid evidens og harmonisere reguleringen på tværs af EU-landene.

Download rapport

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os