Når produkter og services smelter sammen

Opsummering

IRIS Group har for LO analyseret fænomenet ”servitization” i danske produktionsvirksomheder. Servitization dækker over en global udvikling, hvor virksomheder kobler produkter og services med henblik på at øge værdien af produktet. Det sker fx gennem omfattende mangeårige servicekontrakter, rådgivning om brugen af et projekt, overvågning af produkter gennem sensorteknologi og internet-of-things, innovationssamarbejde og leasing-kontrakter.

Servitization udgør et stort fremadrettet vækstpotentiale for danske fremstillingsvirksomheder og hænger tæt sammen med andre større udviklingstendenser i dansk industri, fx digitalisering og internationalisering. Men fænomenet stiller også virksomheder og medarbejdere over for en lang række udfordringer i form af ledelse, organisation, jobindhold, medarbejderkompetencer og behov for efter- og videreuddannelse.

I analysen har IRIS Group identificeret fire typiske produkt-service-forretningsmodeller. Dernæst stiller analysen skarpt på forretningsmodellernes implikationer for virksomhederne og medarbejderne. Analysen viser, at servitization kræver store interne omstillinger i virksomhederne. Analysen viser også, at medarbejderne stilles over for en hverdag, der stiller krav til fleksibilitet, kulturforståelse og et helhedssyn på både virksomheden og kunder. Endelig viser analysen, at flere virksomheder allerede arbejder målrettet med efter- og videreuddannelse med henblik på at imødegå udfordringer og muligheder i servitization.

Download rapport

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os