Aalborg Universitets impact i Region Nordjylland

Opsummering

IRIS Group har for Aalborg Universitet (AAU) udarbejdet en samlet analyse af AAU’s økonomiske impact i Region Nordjylland. Analysen er den første af sin art i Danmark, der forsøger at opgøre den regionale betydning af et universitet.

Analysen estimerer AAU’s impact på fem områder:

  • Værdiskabelse i virksomheder, der er etableret med afsæt i forskning og uddannelse på AAU
  • Effekten af AAU’s kompetenceforsyning til det nordjyske arbejdsmarked
  • Værdiskabelsen knyttet til samarbejdsprojekter mellem AAU og nordjyske virksomheder
  • Driften af AAU (lønninger til ansatte og køb af varer og service lokalt)
  • Tiltrækning og fastholdelse af studerende.

På alle områder estimeres effekten på Nordjyllands BNP og den regionale jobskabelse.

Analysen viser, at den regionale værditilvækst knyttet til AAU’s aktiviteter kan opgøres til 8,7 mia. kr. i 2021 – svarende til 4,9 pct. af Nordjyllands BNP.

Samtidig belyser analysen AAU’s betydning for udvikling af videnbaserede klynger i den nordjyske region med særlig fokus på energiteknologi og den nordjyske klynge for trådløs kommunikation (herunder rumteknologi).

Den viser, at Nordjylland i en verden uden AAU havde set væsentligt anderledes ud – med færre virksomheder, færre private jobs, mangel på højproduktive erhverv og svagere befolkningsudvikling. Den understreger dermed, at lokalisering af viden- og uddannelsesinstitutioner er et vigtigt instrument til regional udvikling.

 

Download kort version
Download baggrundsrapport

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os