Årets Transportkommune 2021 – vejgodstransportbranchens lokale vilkår

Opsummering

På vegne af brancheorganisationen ITD har IRIS Group igen i 2021 gennemført den årlige måling af de lokale erhvervsvilkår for vejgodstransport. Metoden blev udviklet af IRIS Group i 2019, hvor den første måling også blev gennemført.

Målingen giver en samlet rangordning af alle kommunerne i Danmark i forhold til deres erhvervsvilkår for branchen. Formålet er at følge udviklingen i de enkelte kommuner og styrke dialogen mellem erhvervslivet og de lokale myndigheder om, hvordan de lokale rammevilkår for transportbranchen kan forbedres. Målingen omfatter derfor også kun objektive indikatorer, som de kommunale politikere kan påvirke.

Resultatet viser, at Vejle Kommune bliver Årets Transportkommune i Danmark i 2021. Det skyldes bl.a.  faciliteterne og kapaciteten på det lokale vejnet samt kommunens medfinansiering af vejprojekter, anvendelse af klimavenlig asfalt og tætte dialog med branchen.

Det metodiske baggrundsnotat samt de enkelte kommuners resultater og forbedringsforslag kan ses her: aaretstransportkommune.dk.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os