Analyse af energiteknologiklyngen

Opsummering

IRIS Group har i samarbejde med CLEAN analyseret energiteknologiklyngen i Danmark. Det er første gang, den danske energiteknologiklynge er analyseret på baggrund af en omfattende kortlægning af klyngens virksomheder og organisationer. Analysen giver dermed et unikt billede af, hvor energiklyngen står i dag i forhold til andre danske styrkepositioner.

Analysen ser derudover på vækstperspektiverne for dansk energiteknologi baseret på analyser af strategier og politiske målsætninger blandt klyngens største eksportmarkeder, en bibliometrisk analyse af danske energiteknologiske forskningsstyrker samt interviews blandt klyngens virksomheder og forskere.

Den samlede analyse består af tre afsnit, der præsenterer 1) energiteknologiklyngens størrelse målt på en række nøgleindikatorer, 2) energiteknologiklyngens vækst og vækstperspektiver samt 3) niveauet og behovet for viden og innovation i energiteknologiklyngen.

Analysen viser bl.a.:

  • Energiteknologiske virksomheder udgør 1 pct. af alle danske virksomheder, men bidrager til en betydelig andel af erhvervslivets samlede aktiviteter − 6 pct. af alle private jobs, 15 pct. af omsætningen og hele 17,5 pct. af vareeksporten.
  • 189 ud af verdens 193 lande importerer varer fra danske energiteknologiske virksomheder.
  • Efterspørgslen og udviklingen på Danmarks fem største eksportmarkeder forventes at stige betydeligt og peger på en række teknologier, som Danmark er førende indenfor.
  • Energiteknologiklyngen er en af de højest uddannede sektorer i Danmark − 17 pct. af medarbejderne har en lang videregående uddannelse eller ph.d.
  • Der er behov for investeringer i forskning og innovation, hvis danske styrkepositioner inden for energiområdet skal fastholdes, og hvis potentielle nye styrkeområder skal vokse frem.

Analysen er baseret på registerdata, desk research, et litteraturstudie, bibliometri og kvalitative interviews med forskere og virksomheder foretaget af både CLEAN og IRIS Group.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os