Analyse af erhvervsfremmeindsatsen i Vordingborg Kommune – effekter og efterspørgsel

IRIS Group har gennemført en analyse af erhvervsfremmeindsatsen i Vordingborg Kommune. Analysen består af en evaluering af effekterne af to erhvervsprojekter og en fremadrettet analyse af efterspørgslen på lokale erhvervsfremmeaktiviteter blandt virksomheder inden for bygge & anlæg, industri og transport.

Analysen bidrager til at styrke vidensgrundlaget for Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv med henblik på at justere og videreudvikle den fremadrettede lokale erhvervsfremmeindsats.

Datagrundlaget er baseret på dybdegående, kvalitative virksomhedsinterviews samt desk research og gennemgang af dokumenter og skriftligt materiale fra Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv.

Analysen viser bl.a.:

  • At der er tilfredshed med de konkrete projektaktiviteter, men at dokumentationen af projekternes effekter og værdiskabelse kan styrkes.
  • At der fortsat er behov for lokal rådgivning og netværk, men at der er begrænset efterspørgsel på informationsarrangementer blandt de lokale håndværkere, som udgør kernemålgruppen for flere af aktiviteterne.
  • At der fremadrettet fortsat bør fokuseres på at forbedre det kommunale serviceniveau, og at virksomhederne ønsker en langsigtet og strategisk erhvervsindsats med fokus på tiltrækning af arbejdskraft og virksomheder samt udvikling af den lokale infrastruktur.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os