Analyse af erhvervsområder i Furesø Kommune

Opsummering

IRIS Group har gennemført en grundig analyse af alle de større erhvervsområder i Furesø Kommune. Analysen ser både på kommunens samlede erhvervsstruktur, den aktuelle markedssituation for erhvervslokalisering i Nordsjælland og går i dybden med de enkelte erhvervsområders særegne profil og udviklingspotentialer.

Analysen er bl.a. baseret på en grundig kvalitativ og kvantitativ kortlægning af erhvervsområdernes planbestemmelser, tilgængelighed, bygningsmasse, brancheprofil mv. Datagrundlaget består således både af kvantitative registeranalyser af data fra BBR og CVR, gennemgang af lokalplaner og kvalitative interview med lokale virksomheder, erhvervsmæglere og foreninger.

Samlet set har analysen været med til at kvalificere Furesø Kommunes videre arbejde med en ny planstrategi i 2023 og målsætningen om at skabe attraktive erhvervsområder og vækst i antallet af lokale arbejdspladser.

Der er både lavet en hovedrapport, som bl.a. indeholder en grundig beskrivelse af de enkelte erhvervsområders styrker, svagheder og udviklingspotentialer, og en formidlingsrapport, som giver et hurtigt indblik i erhvervsstrukturen og erhvervsområderne i Furesø Kommune.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os