Analyse af fødevarelandskabet

Opsummering

Vi har for de tre vestdanske regioner udarbejdet en analyse af fødevarelandskabet og dets behov for erhvervsfremme og klyngeydelser. Analysen er gennemført i et samarbejde med Gemba Innovation, Oxford Research og Lauritzen Consulting.

Udgangspunktet for analysen var et ønske om at samle og styrke klyngeindsatsen på fødevareområdet hos færre operatører. Analysen etablerer således et videngrundlag for en fokuseret og effektfuld klyngeindsats.

Analysen viser bl.a.:

  • At trends inden for bl.a. sundhed, convenience, life science-forskning og digitalisering både udfordrer fødevareerhvervet og skaber nye vækstmuligheder.
  • At mange SMV’er i branchen kæmper med en række vækstbarrierer.
  • At erhvervets virksomheder, inklusive diverse underleverandører, efterspørger en bred vifte af klyngeydelser.
  • At klyngeindsatsen på fødevareområdet er præget af mange mindre aktører, uden kritisk masse og med for lille indbyrdes samarbejde og koordination.
  • At der er behov for en reorganisering af klyngeindsatsen baseret på en landsdækkende klyngeorganisation med regionale hubs.

Analysen er baseret på en lang række interviews med virksomheder samt klynge- og netværksorganisationer. Desuden trækker den på eksisterende data om fødevareerhvervet.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os