Analyse af megatrends og deres betydning for danske SMV’er

Opsummering

IRIS Group har udarbejdet en analyse af globale megatrends og deres betydning for danske SMV’er. Analysen indgår i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategiproces, der skal lede til en ny strategi for den decentrale erhvervsfremme for perioden 2024-27.

Analysen bygger på et omfattende litteraturstudie og 75 dybdegående interviews med nøgleaktører i dansk erhvervsliv. Det vil primært sige erhvervsorganisationer, SMV’er samt store virksomheder med særlig indsigt i trends og i de krav, der fremadrettet vil blive stillet til danske underleverandører.

Analysens hovedkonklusioner er at:

 • Otte brede megatrends og tendenser får stor impact på dansk erhvervsliv de kommende 3-5 år.
 • De otte megatrends kommer til udtryk gennem en lang række nye udviklingstendenser i de forskellige dele af dansk erhvervsliv. De forskellige megatrends slå således igennem på forskellig vis og med forskellig styrke afhængig af branche og virksomhedsstørrelse.
 • Store forandringer i erhvervslivets rammer og strukturer på vej. Megatrends og sektorspecifikke udviklingstendenser vil markant ændre de rammer og strukturer, SMV’erne konkurrerer under. Forandringerne vedrører særligt industristrukturer, markedsforhold, betydningen af partnerskaber, mangel arbejdskraft og råvarer, ny regulering, og nye standarder og praksiser.
 • Der er behov for erhvervspolitiske virkemidler, der kan hjælpe de mest omstillingsparate SMV’er med at udnytte potentialerne i megatrends og bidrage til iværksætteri på områder, hvor der fx er behov for nye teknologiske løsninger.
 • Særligt fem erhvervspolitiske indsatsområder har behov for videreudvikling. Det gælder:
  • Bedre virkemidler til at understøtte forretningsmodeludvikling i SMV’er
  • Styrkelse af SMV’ernes brug af efter- og videreuddannelse som led i tilpasning til nye trends
  • Adgang til sparring og rådgivning om regulering og compliance
  • Fremme af partnerskaber
  • Udvikling af bedre virkemidler til brobygning mellem videninstitutioner og SMV’er.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os