Analyse af sportstech-branchen i Danmark

Opsummering

IRIS Group har gennemført en analyse af den danske sportstech-branche for Danmarks Idrætsforbund. Analysen har omfattet en kortlægning af branchens størrelse, samfundsøkonomiske bidrag og rammevilkår. Analysen belyser desuden branchens fremtidige vækstpotentiale og tegner et billede af det samlede danske økosystem for sportstech. Herunder de særlige danske forudsætninger og styrkepositioner.

Datagrundlaget for analysen er en spørgeskemaundersøgelse blandt alle sportstech-virksomheder i Danmark og dybdegående interview med forskellige typer af virksomheder og aktører i økosystemet for sportstech. Dertil kommer desk research af internationale vækstprognoser og trendanalyser.

Analysen viser bl.a., at sportstech-branchen:

  • Er præget af mange små og nyetablerede virksomheder i og omkring København
  • Har oplevet en kraftig vækst gennem de seneste år
  • Tilfører den etablerede sportsindustri innovation og nye kommercielle produkter
  • Har store vækstpotentialer og et godt afsæt for yderligere vækst i Danmark
  • Kan blive begrænset af manglende adgang til arbejdskraft, internationale markeder og investorer
  • Kan styrkes gennem nye tiltag, der binder aktørerne i økosystemet endnu bedre sammen

Download rapport

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os