Analyse af GTS-nettets teknologiske ydelser set fra et brugerperspektiv

Opsummering

IRIS Group har på vegne af Styrelsen for Forskning og Innovation gennemført en analyse, der stiller skarpt på, hvilke typer teknologiske serviceydelser de forskellige GTS-institutter udbyder, og holder det op imod brugernes efterspørgsel og opfattede værdi af ydelserne. Derudover kommer analysen også med en række anbefalinger til udviklingen af GTS-nettet fremadrettet.

Analysen viser bl.a., at:

  • 69 pct. af de adspurgte virksomheder mener, at de har fået et udbytte af samarbejdet med GTS i form af øget produktivitet og effektivitet.
  • GTS-nettet understøtter brugerne i hele innovationsprocessen fra forskning og udvikling til tilpasning, drift og implementering.
  • GTS-institutterne har en særlig rolle i forhold til virksomhedsbrugernes behov for tests og certificeringer af produkter.
  • GTS-nettet bidrager til, at både virksomheder og videninstitutioner indgår i længerevarende forsknings- og udviklingsprojekter.
  • GTS-institutterne kan blive tydeligere til at kommunikere og forklare GTS-nettets særlige rolle og formål i forbindelse med offentligt medfinansierede forsknings- og udviklingsprojekter.
  • GTS-institutterne kan blive bedre til at indgå i internationale samarbejder med virksomheder og videninstitutioner om brug af testfaciliteter og adgang til excellente videnmiljøer i udlandet.

Analysen er bl.a. baseret på en spørgeskemaundersøgelse, som cirka 2.200 unikke GTS-brugere har besvaret, samt knap 40 dybdegående interviews og to workshops med GTS-brugere.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os