Analyse af perspektiver og vækstbarrierer for udvikling af dansk biotek

Opsummering

IRIS Group har gennemført en analyse af biotekklyngens præstationer og rammebetingelser – lige fra kommercialisering af forskning, over vækst i  unge biotekselskaber, til børsnoteringer og markedsintroduktioner af nye produkter.

I analysen holdes klyngens udvikling og vækstvilkår op mod seks førende udenlandske biotekklynger, herunder Boston, Cambridge, Paris og Stockholm.

Analysen viser bl.a., at væksten i klyngen i dag i høj grad bæres af de virksomheder, der blev etableret for 10-20 år siden, mens tilgangen og væksten i unge biotekselskaber har været beskeden i de senere år. Den viser også, at rammebetingelserne på en række områder fremstår markant bedre i de udenlandske regioner – især hvad angår adgang til risikovillig kapital og innovationsfinansiering.

Analysen er finansieret af Novo Nordisk Fonden, Region Hovedstaden, Vækstfonden, Erhvervsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation og Københavns Kommune.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os