Autonom højteknologi

Opsummering

IRIS Group har gennemført en analyse af potentialer og vækstbetingelser for droner og autonom nærskibsfart (samlet “autonom højteknologi”) på Fyn.

Undersøgelsen er foretaget for Erhvervshus Fyn og baserer sig på mere end 30 interviews med private virksomheder, videninstitutioner, offentlige aktører og forskellige organisationer. Herudover er der gennemført interviews med internationale eksperter og desk research af internationale studier og vækstprognoser.

Analysen viser bl.a., at:

  • Fyn besidder unikke og stedbundne styrker inden for droner og kystnær skibsfart. Den unikke position udspringer af det stærke robotteknologiske økosystem, en unik geografi og en udpræget maritim styrkeposition, som på flere fronter væver sig ind i hinanden.
  • Der er stor lokal opbakning og gode forudsætninger for at afprøve de nye autonome højteknologiske løsninger på Fyn. Inden for droneområdet har testcenteret i HCA Airport fx tiltrukket aktiviteter fra hele Europa og gjort Fyn til et dansk og internationalt epicenter for test af autonom højteknologi på droneområdet.
  • Droner og autonom kystnær skibsfart er spirende erhvervsområder med store vækstpotentialer. Dronebranchen på Fyn er vokset med 150 pct. siden 2017, og der forventes en markant vækst og udvikling inden for de to områder i de kommende år. Det kan skabe mange nye jobs og virksomheder på Fyn.
  • Der er barrierer, som kan stå i vejen for udviklingen og væksten på de to områder. Vækstbarriererne inkluderer for få midler til forskning og tværgående samarbejdsprojekter om udvikling og test af nye løsninger, manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft, restriktive regler og regulering samt krævende dokumentationskrav.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os