Biosolutions i Danmark

Opsummering

IRIS Group har gennemført en analyse af potentialer og vækstbetingelser for den klynge af virksomheder, der arbejder med biosolutions i Danmark. Biosolutions er et tværgående erhvervsområde, der omfatter udvikling og produktion af bl.a. enzymer, bakterier og biomaterialer, som anvendes til fx vaskepulver og nedbrydeligt plastik.

Analysen beskriver biosolutions som erhvervsklynge og vurderer klyngens vækstpotentialer. Derudover kortlægges og vurderes de centrale rammebetingelser for biosolutions i hele kæden fra offentlig forskning til afsætning af danske biosolutions på de globale markeder.

Analysen er baseret på internationale foresight-studier, analyser og interviews med virksomheder og videninstitutioner i klyngen samt caseinterivews med udenlandske miljøer, som er langt fremme med udviklingen af biosolutions.

Konklusionen er, at Danmark har et stærkt udgangspunkt for at udvikle nye biosolutions i form af stærke offentlige forskningsmiljøer og stærke relationer mellem virksomhederne og universiteterne. Men analysen konkluderer også, at der er brug for en systematisk erhvervspolitisk indsats, hvis vi skal realisere de fulde potentialer i vores stærke forskningsmæssige udgangspunkt:

  • For det første er der behov for at udvikle et stærkere økosystem for iværksætteri og kommercialisering af forskning.
  • For det andet bør vilkårene for at opskalere biosolutions forbedres.
  • For det tredje er der behov for at øge incitamentet til at benytte biosolutions.
  • For det fjerde bør der udvikles nye kandidatuddannelser, der kan sikre, at ”industri 4.0″ vinder indpas inden for biosolutions.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os