Brugernes oplevelse af InnoBooster

Opsummering

IRIS Group har gennemført en pilotevaluering af Innovationsfondens vækstprogram InnoBooster. Evalueringen har fokus på brugernes oplevelse af programmet, og viser, at:

  • Det er let at blive klog på InnoBooster. Næsten 70 procent af ansøgerne er enige i, at retningslinjerne fremstår klare og gennemskuelige, og mange virksomheder får god hjælp af erhvervsfremmeaktører og Innovationsfonden, når de søger.
  • Det er nemt at ansøge, og virksomhederne oplever, at de hurtigt får svar.
  • Rapporteringskrav opfattes som rimelige og overskuelige. 7 ud af 10 virksomheder er enige i, at administration af InnoBooster-projekter er enkel og effektiv.
  • Virksomhederne oplever InnoBooster som et fleksibelt og behovsdrevent program, der matcher deres behov for finansiering af innovationsaktiviteter.
  • InnoBooster vurderes gennemsnitligt bedre end alle andre øvrige programmer. InnoBooster skiller sig især positivt ud, når det gælder rapporteringskravene undervejs i projektet og fleksibilitet i forhold til ansøgningstidspunkt.

Evalueringen peger også på nogle områder, hvor virksomhederne oplever udfordringer. Det gælder:

  • Innovationsfondens skriftlige afslagsbegrundelser som af flere virksomhede opleves som generelle, og i nogle tilfælde lidt svære at fortolke.
  • InnoBoosters krav til virksomhedernes egenfinansiering (2/3 af udgifterne til et udviklingsprojekt), som især for mindre virksomheder kan være en vanskelig at opfylde.

Derudover tegner evalueringen et tidligt billede af Innovationsfondens regionale indsats, hvor fonden i 2016 og 2017 har etableret kontorplads i de tre vestdanske væksthuse. De gennemførte interviews tyder på, at tiltaget yderligere vil styrke tilgængeligheden til Innovationsfondens virkemidler samt kvaliteten af ansøgninger til fonden.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser.

Kontakt os