Datadreven vækst i Danmark – Potentialer og udfordringer ved Big Data i udvalgte sektorer

Opsummering

IRIS Group har gennemført en analyse for Erhvervs- og Vækstministeriet, som stiller skarpt på sektorspecifikke udfordringer og potentialer ved big data og datadreven forretningsudvikling inden for sektorerne energi, fødevarer, detail og e-handel. Analysen viser, at udnyttelsen af big data rummer et stort vækst- og produktivitetspotentiale for mange virksomheder – bl.a. fordi de nævnte sektorer producerer mange data. Analysen peger dog også på en række afgørende barrierer, som betyder, at kun et fåtal af de danske virksomheder i dag bruger big data aktivt i deres forretningsudvikling.

Rapporten har dannet grundlag for Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst, som blev offentliggjort i marts 2015.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning.

Kontakt os