Datadreven vækst i Danmark – Potentialer og udfordringer ved Big Data i udvalgte sektorer

Opsummering

IRIS Group har gennemført en analyse for Erhvervs- og Vækstministeriet, som stiller skarpt på sektorspecifikke udfordringer og potentialer ved big data og datadreven forretningsudvikling inden for sektorerne energi, fødevarer, detail og e-handel. Analysen viser, at udnyttelsen af big data rummer et stort vækst- og produktivitetspotentiale for mange virksomheder – bl.a. fordi de nævnte sektorer producerer mange data. Analysen peger dog også på en række afgørende barrierer, som betyder, at kun et fåtal af de danske virksomheder i dag bruger big data aktivt i deres forretningsudvikling.

Rapporten har dannet grundlag for Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst, som blev offentliggjort i marts 2015.

Download rapport

Flere publikationer fra IRIS Group

Vil du høre mere om IRIS Group?

Et tværfagligt hold af konsulenter leverer markedets skarpeste analyser og rådgivning. Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os